3rd February 2017

Produced a set of keep calm images based on the general sentiment suggested from the personal accounts I have read on the internet. Also given the fact that the Keep Calm and Carry on Image actually came from a world war 2 propaganda poster that never made it to press.

I then had the phrases that I had used translated into welsh.

 • Keep calm – Peidiwch â chynhyrfu
 • Keep Calm and – Peidiwch a chynhyrfu a
 • You might never see your child again – efallai y byddwch byth yn gweld eich plentyn eto
 • Send your child to a stranger – Anfon eich plentyn i rywun dieithr
 • Send your child away – Anfonwch eich plentyn i ffwrdd
 • It’s only the blitz – Mae’n dim ond yr Blitz
 • It’s a phoney war – Mae’n rhyfel phony
 • Soon the war will be over Cyn bo hir, bydd y rhyfel drosodd
 • Its for your own good – Mae’n ar gyfer eich hun yn dda
 • You’ll enjoy working on the farm Byddwch yn mwynhau gweithio ar y fferm
 • If you’re lucky we’ll lock you in your room Os ydach ch’n lwcus fedri ni’n cloi chi mewn eich ystafell
 • Consider yourselves lucky – Ystyriwch eich hunain lwcus
 • You Scruffy Urchins – Rydych yn flêr draenogod
 • We’re having a wonderful time (NOT!) – Yr ydym yn cael amser gwych (DIM)
 • Pack your life in a suitcase -Paciwch eich bywyd mewn siwtces
 • Wear Your Gas Mask – Gwisgwch eich mwgwd nwy
 • Don’t Lose Your Label – Peidiwch a golli eich label
 • I’ll take that one – bydd i yn cymryd bod un
 • The fresh air will do you good – Bydd yr awyr iach yn gwneud i chi yn dda
 • I’ll take a child (if I have too) – Byddaf yn derbyn plentyn (Os oes rhaid i Fi)
 • Send them Back They’re only Vermin – Anfon nhw yn ol mae’n dim ond fermin
 • At least you’ll get paid – O leiaf yr ydych yn cael eich talu
 • We Can Do It, If We Have Too? Gallwn wneud hyn, os oes rhaid i ni?
 • Evacuees have Fleas Mae gan yr faciwîs chwain
 • Open your home to a stranger Argorwch eich drws I ddieithryn
 • Return to Sender, Unlikely dychwelyd i’r anfonwr, Ddim yn debygol
 • Help the Flea Ridden Vermin Helpwch y chwannen marchogaeth fermin

I created the following images in Affinity Photo, a new piece of software bought for me by my husband.

After I had created these images, I then made the text appear a bit more ambiguous.

I then had the text translated into welsh and produced the welsh version of the images.

One thought on “ Creative Futures 2 – Galeri Exhibition ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s